CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 21 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Orientació a l'estudiant

Pla d'acció tutorial docent


El Pla d’Acció Tutorial Docent és el conjunt d’accions destinades  a guiar i orientar l’estudiant en el seu recorregut acadèmic. En aquest sentit, la planificació de l’acció tutorial inclou totes les accions des de la participació docent en la promoció dels estudis fins a l’orientació professional.

 

linea

Pla d'acció tutorial docent Grau Infermeria

 

Pla d'acció tutorial docent Grau Teràpia Ocupacional

 


 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77