CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 21 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Grau d'infermeria

Treball de fi de grau


El Treball de Fi de Grau (TFG) que l’estudiant realitza a 4t curs, implica una fita més en el seu procés d’aprenentatge, i té per objectiu integrar i avaluar competències associades al títol.

 

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el TFG ha de ser un projecte dirigit al desenvolupament d’una proposta d’orientació professional, un treball teòric o una recerca, en el camp propi de la disciplina utilitzant, de manera sistemàtica, la metodologia científica. Aquest treball representa un producte més elaborat i concret fet per l’estudiant, on l’activitat autònoma pren especial rellevància.

 

Mitjançant el TFG l'estudiant ha d'integrar i aplicar, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències adquirides al llarg del Grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG.

 

El TFG és una oportunitat pel desenvolupament personal i acadèmic de l’estudiant a través del qual pot orientar el seu camí professional.

 

Per a més informació accediu a la guia de l'estudiant fent clic aquí


Treball de fi de grau
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77