CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 21 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Grau d'infermeria

Presentació


El títol de Grau d’Infermeria està configurat per a formar professionals preparats per millorar la qualitat de vida i participació de les persones i contribuir a l’optimització dels recursos sociosanitaris.

 

El professional d’infermeria té en compte a la persona com a subjecte amb unes necessitats físiques, psíquiques i socials.

 

Les infermeres i infermers són els experts en la cura professional i les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics.  Poden dur a terme la seva tasca professional allà on hi hagi persones, famílies i/o comunitat, en situacions tan de salut com de malaltia.

 

El futur a les teves mans !

 

 

 


Presentació
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77