CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 21 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Pràctiques de simulació


Les pràctiques de simulació i tallers teòric-pràctics suposen la introducció dels estudiants als procediments infermers bàsics i complexes, integrant els coneixements i habilitats en situacions de simulació practica.

El programa de pràctiques de simulació es realitza en 3 assignatures pràctiques (Pràcticum I, Pràcticum IV i Pràctica Externa) distribuïdes en els cursos de 2n, 3r i 4t.

El programa inclou:

  • Sessions teòric-pràctiques en grups petits.
  • Pràctica amb materials de simulació.

Pràctiques de simulació
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77