CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 21 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Grau d'infermeria

Estructura del pla d'estudis


Organització dels estudis

 

Els estudis de Grau tenen 240 ECTS. Aquests es desenvolupen al llarg de quatre anys a raó de 60 ECTS per curs acadèmic.

 

Distribució de la formació

 

60 ECTS de Formació Bàsica.

60 ECTS de Ciències de la Infermeria.

90 ECTS de Pràctiques i Treball Fi de Grau.

30 ECTS assignatures optatives.

 

Els 30 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció d’escollir assignatures que conformin un itinerari específic.

 

Aquests itineraris específics són:

 

  • Acció Comunitària en Salut.
  • Infermeria en Àmbits Específics.

 

La formació està estructurada en matèries que es desglossen en diferents assignatures que són les que configuren tot el pla d’estudis.

 

Metodologia

 

Per facilitar l’assoliment de les diferents competències de la titulació s’utilitzen metodologies variades com ara: classes magistrals, seminaris, simulacions a l’aula i a l’exterior, tallers teòric-pràctics o visites guiades. La docència s’imparteix en grups grans o reduïts per tal d’afavorir l’ús d’aquestes metodologies.

 

Per a més informació accediu a la guia de l'estudiant fent clic aquí


Estructura del pla d'estudis
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77